KURUMSAL |

Hakkımızda

Pharmada İlaç, ruhsatına sahip olduğu ve fason üretimini gerçekleştirdiği ilaçlarla Türkiye ilaç endüstrisinde kendini sürekli geliştirerek ilerlemektedir. Fason üretim ve ortak pazarlama projeleri kapsamında faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda diğer yerli ve yabancı firmalar ile işbirliğine açıktır. Pharmada İlaç, Türkiye'nin en modern fabrikalarında üretimini yaptırdığı beşeri ilaçları portföyünde sunmaktadır. Türkiye ve dünyada aktif rol üstlenmeyi hedef belirleyerek sürekli değer yaratmayı ve insan sağlığı için çalışmayı ilke edinmiştir.

Üretim tesisimiz Avrupa iyi üretim uygulamalarına uygun olarak üretim yapmaktadır ve uzun yıllardır Avrupa otoriteleri tarafından verilen GMP sertifikalarına sahiptir.

 

Pharmada İlaç A.Ş. olarak Kalite Politikamız;

•Ürün kalitesini, müşteri istekleri ve gelecekteki beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek,
•Tedarik ilişkilerini güçlü tutmak,
•TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
•Güçlü bütçe yönetimi ve istikrarlı bütçelerle çalışmak,
•Farklı alternatifli ekonomik planlarla çalışmak,
•Pazar payı yoğun ürünlerle ve güçlü satış ekibi ile çalışmak,
•Uygun seçilmiş çalışanları sürekli memnun etmek,
•Çalışanların yönetim sisteminin işleyişine aktif olarak katılımını sağlamak,
•Çalışanların verimliliğini ve işleyişe katkısını sağlayabilmek amacıyla eğitimler ile sürekli gelişimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
•Yasal süreçleri takip edip faaliyetlere yön vermek,
•Mevcut süreçlerin yönetiminde risk değerlendirmesinden faydalanmak,
•Talep edilen ürünlerin kalite şartlarına uygun olarak sevkiyatını sağlamak,
•Sektördeki başarısını her geçen gün daha da arttırarak daima tercih edilen ve bu sayede pazardaki payını sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmaktır.

 

Pharmada İlaç A.Ş. olarak Çevre Politikamız;

•Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliğini sağlamak,
•Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak,
•TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
•Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapmak,
•Çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak,
•Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkanları yaratmak, çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak,
•Atık üretimini sürekli azaltıp çevreye karşı duyarlı olmak,
•Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir işbirliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak,
•Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemektir.

 

Pharmada İlaç A.Ş. olarak İSG Politikamız;

•İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında benzer sektördeki veya dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak,
•TS EN ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
•İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
•Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını eksik olarak sağlamak,
•Çalışanlarımızın, alt işveren çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek her insanın sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek,
•Kendimizin ve diğer şahışların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak,
•Çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarımızın eğitimlerini eksiksiz ve zamanında almalarını sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinin uygulanması konusunda sürekli gelişimi sağlamak,
•Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmektir.
Kontratlı Üretim tesislerinin sahip olduğu güncel GMP sertifikaları:
 
 
•Türkiye GMP Sertifikası
•EMA (European Medicines Agency) GMP Sertifikası.
•GMP certification from Turkey (PIC/S GMP) 
•GMP Certification From Denmark (EU-GMP)
•Hırvatistan GMP Sertifikası-2021
 
 
Kontratlı Üretim tesislerinin sahip olduğu güncel kalite sertifikaları:
 
 
•BSI- ISO 9001 Sertifikası, 2018
•BSI - ISO 14001 Sertifikası, 2018
•BSI - ISO 45001 Sertifikası, 2018
 
Pharmada'nın sahip olduğu güncel kalite sertifikaları
 
•   ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate
•   ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate
•   ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System Certificate